Ellemosen

Ellemosen er et særegent kulturmiljø, isoleret af de store omliggende parker til Ordrupgaard Museum og Vilvorde samt private haver. Ellemosen omfatter 40.000 m2 med 1.5 km stisystem. Man træder gennem lågen fra grunden ind på en "hemmelig", næsten eventyragtig sti, der bruges meget lidt af offentligheden. Hævede stier gennemskærer den fugtige og meget frodige mose. Stien er flydende og skærer sig organisk gennem mosen. Mellem brædderne er der opfyld af barkflis, der giver et stofligt underlag at gå på, og skaber en tydelig adskillelse mellem mose og sti, en næsten japansk iscenesættelse. Man går i en forunderlig labyrintisk skov med fuglelyde og vand fra mosen, der reflekterer lyset gennem træerne. Et stykke længere fremme forgrener stien sig, og man er nu hensat i et større stisystem, hvor man deltager som aktør i en fabel. Historien, der udspiller sig, foregår i en forunderlig labyrintisk skov med fuglelyde og vand fra mosen, der reflekterer lyset gennem træerne.

Bevoksningen er stærkt varieret og har et næsten urskovsagtigt udseende. Elletræer er de eneste af vore træer, der kan tåle at stå med rødderne dækket af vand. Elletræer danner rodknolde, der kan blive af størrelse som en knyttet hånd pga. en svampeagtig bakterie, der lever inde i knoldene og som er i stand til at optage den nødvendige kvælstof.

Historien: I 1619 tilskødede Christian IV Ordruphøj og Ordrup Sø til staden København. Kammerråd W Duntzfelt købte i 1804 området af København. Ordruphøj og Ordrup Sø havde siden skiftende private ejere senest familien Berling, som afhændede den til Landmandsbanken, hvorfra kommunen i 1935 overtog selve søen der nu kaldtes Ellemosen.

Fredning: Ellemosen er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

 

Ellemosen, Copyright © 2019 - Designed by ComputerLab - Data & Design